Zmiany w składzie Zarządu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.03.2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SESTO Sp. z o.o. uchwałą nr 1/03/2014 odwołało ze stanowiska Prezesa Spółki Pana Bogdana Migdalskiego oraz uchwałą nr 2/03/2014 ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Pana Piotra Sakowskiego. Jednocześnie uchwałą nr 3/03/2014 NZW powołało na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Pana Piotra Sakowskiego. Obecnie skład Zarządu SESTO […]

Czytaj więcej »