EM3000 – Wielosystemowy licznik energii elektrycznej


Pomiar energii prądu stałego w ofercie naszej firmy zawsze stanowił jedną z najważniejszych gałęzi rozwojowych. Przy współpracy wykwalifikowanych pracowników SESTO, udało nam się stworzyć trzecią już odsłonę licznika energii elektrycznej EM3000. Oprócz aktualizacji szaty graficznej oraz dostosowania licznika do nowych norm i wytycznych, stworzyliśmy nie tylko ulepszoną ale i rozbudowaną wersję licznika EM3000 pozwalająca na pomiary energii nie tylko w sieciach prądu stałego, lecz również w sieciach prądu zmiennego. Wielosystemowy licznik energii elektrycznej EM3000 to innowacyjne, kompleksowe rozwiązanie umożliwiające pomiar trakcyjnej energii elektrycznej w systemach zasilania DC 1,5kV i 3kV oraz AC 15kV 16 2/3 Hz i 25kV 50Hz. Licznik spełnia wymagania TSI LOC&PAS uwzględniające wszystkie aktualizacje wraz z aktualizacją 2020/387, zestaw norm europejskich m.in. normę EN50463:2018 a także aktualne „Wymagania PKP Energetyka dla urządzeń do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego” zawarte w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – tekst jednolity obowiązujący od 15 grudnia 2021 r.


Istotne cechy wielosystemowego licznika EM3000:

• pełna autonomia, wynikająca z bezpośredniego zasilania części pomiarowej HVU z napięcia mierzonego. Skutkuje to brakiem utraty zdolności pomiarowych nawet przy zaniku pomocniczego napięcia zasilającego.

• możliwość podłączenia kilku części pomiarowych HVU z modułem komunikacyjnym DHU umożliwia zastosowanie licznika EM3000 jako kompleksowego rozwiązania w kwestiach pomiaru energii elektrycznej prądu stałego dla całego EZT lub lokomotywy (kilka członów/odbiorów) oraz budowę wielosystemowego układu pomiarowego.

• możliwość zasilania modułów (części składowych) licznika EM3000, w zależności od wykonania, za pomocą napięć: 24V DC, 48V DC lub 110V DC.


Zastosowanie:

 • • na taborze: lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne EZT, tramwaje, trolejbusy;
 • • w realizacjach stacjonarnych:

– w budynkach (np.: podstacje trakcyjne)
– wykonania nasłupowe (np.: do celów ogrzewania wagonów, dla stacji przetwornicowych 3kV DC/400V AC, dla odbiorców spoza kolei)

Realizowane funkcje:

 • • automatyczne przełączanie się pomiędzy mierzonymi systemami trakcyjnymi,
 • • zliczanie energii pobieranej i oddawanej,
 • • zliczanie energii czynnej i biernej,
 • • rejestracja energii w cyklu 5min (rozliczeniowym CEBD) oraz 1min (statystycznym),
 • • rejestracja miejsca poboru energii (GPS) w cyklu 1min,
 • • rejestracja energii w strefach czasowych zgodnie ze definiowaną taryfą,
 • • rejestracja zdarzeń,
 • • pomiary oraz rejestracja prądu i napięcia,
 • • komunikacja przewodowa z systemami pokładowymi pojazdu trakcyjnego,
 • • transmisja danych pomiarowych do systemów akwizycji dostawcy energii i przewoźnika (dwa niezależne moduły GSM/3G/LTE),
 • • odczyt lokalny (panel dotykowy LCD),
 • • autodiagnostyka.

Części składowe EM3000:

 • • DHU – Data Handling Unit – część komunikacyjna (połączone dwa moduły wersji EM3000 v2 tj. moduł NN oraz moduł MK, zintegrowany moduł przeciwprzepięciowy)

 

Moduł DHU

 • • HVU – High Voltage Unit DC – (600V DC, 750V DC, 1,5kV DC albo 3kV DC) – część pomiarowa licznika EM3000,

 

Moduł HVU

 • EMU AC – Energy Measurement Unit AC – AC 15kV 16 2/3Hz, AC 25kV 50Hz, DC 3kV, DC 1,5kV – część pomiarowa realizująca pośredni pomiar prądu i napięcia z przekładników, współpracuje z przekładnikami wiodących producentów na rynku kolejowym: S.T.E., RITZ, LEM, SECHERON. Istnieje możliwość wykorzystania przekładników zainstalowanych na pojeździe, jeśli będą spełniały odpowiednie normy, posiadały wymagane certyfikaty i wymaganą klasę dokładności.

 

Moduł EMU AC

 • • SIG – Signalization Unit – moduł sygnalizacyjny (opcjonalny element systemu EM3000) sterowany przez moduł EMU

 

Moduł SIG

 • • EM3000 F+D – zabezpieczenie nadprądowe plombowane z sygnalizacją (opcjonalny element systemu EM3000)

 

Moduł EM3000 F+D


Realizacje:

Liczniki EM3000 zainstalowane na pojazdach:

elektryczne zespoły trakcyjne:

 • • 31WE, 36WE, 37WE, 45WE
 • • 39WE (EN100)
 • • Flirt (ED160, EN75)
 • • 48WE
 • • EN57, EN57AL, EN71, EN57FPS
 • • ED72, ED72A
 • • 16WE (ED74)
 • • 43WE (ED161)
 • • 14WE (EN61)
 • • 308B (EN81)
 • • 34WE (EN96)

lokomotywy:

 • • Dragon (E6ACT, ET25, ET26)
 • • Griffin (E4DCU, EU160)
 • • 111Ed Gama
 • • Vectron (EU46)
 • • 4E/303E/303Ea (EU07, EP07, EU07A)
 • • 203E (ET41)
 • • 3E (ET21)
 • • 201E (ET22)
 • • 104E (EP09)
 • • TRAXX (E483, E186)
 • • Skoda 31E (181)
 • • Skoda 59E (182)
 • • Skoda 77E (ET40)
 • • 207E

Odbiorcy:

Przewoźnicy:

 • • PKP Intercity S.A.
 • • Polregio S.A.
 • • Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.
 • • Koleje Śląskie Sp. z o.o.
 • • Koleje Dolnośląskie S.A.
 • • Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
 • • SKM Warszawa Sp. z o.o.
 • • PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Trójmieście
 • • PKP Cargo S.A.
 • • LOTOS Kolej Sp. z o.o.
 • • Ciech Cargo S.A
 • • Orlen KolTrans S.A.
 • • Transchem Sp.z o.o.
 • • DB Cargo Polska S.A.
 • • Railpolonia Sp. z o.o. (Grupa Budokrusz S.A.)
 • • Laude Smart Intermodal S.A.
 • • Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Dzierżawcy taboru:

 • • Industrial Division (działająca pod marką CARGOUNIT Sp. z o.o.)
 • • Railpool GmbH

Producenci taboru/zakłady zajmujące się modernizacjami oraz naprawą taboru:

 • • Newag S.A.
 • • Siemens Mobility Sp. z o.o.
 • • Stadler Polska Sp. z o.o.
 • • PESA Bydgoszcz S.A.
 • • ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A.
 • • Olkol Sp. z o.o.
 • • Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
 • • Rail Polska Sp. z o.o.

 


Pomimo, iż w Polsce brak jeszcze sieci 25kV lub 15kV prądu zmiennego, firma SESTO wychodzi naprzeciw planowanym zmianom na polskim rynku kolejowym wprowadzając urządzenia gotowe do współpracy z nowymi typami zasilania kolejowej trakcji elektrycznej

No Do pobrania Nazwa pliku Rozmiar pliku
1.

Wielosystemowy licznik energii EM3000 [1.94 MB]
2.

Wytyczne dotyczące wzorcowania i przeglądów liczników z rodziny EM3000 [1.64 MB]