Katalogi typowych rozwiązań EOR i oświetlenia dla projektantów już dostępne

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy Państwu katalog typowych rozwiązań dla systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oświetlenia terenów kolejowych typu NEO.
System automatyki nietrakcyjnej naszej produkcji posiada bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wydane przez Urząd Transportu Kolejowego w 2010 r. W wyniku wprowadzenia nowych uregulowań prawnych dotyczących Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stały się beneficjentem procesu tzw. Dopuszczenia do stosowania, dla szerokiego zakresu wyrobów i technologii na podległej sobie infrastrukturze kolejowej, w tym dla urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oświetlenia terenów kolejowych.
W związku z powyższym PKP PLK S.A. pismem nr IEN4a-5520-01/2016 z dnia 19.02.2016 r. uznała ważność bezterminowego Dopuszczenia do stosowania dla systemu ogrzewania rozjazdów typu NEO produkcji Sesto. Z pełną treścią pisma zapoznać się można tutaj. System automatyki niskiego napięcia spełnia najnowsze wytyczne projektowania urządzeń EOR Iet-5 wydane przez PKP PLK, które obowiązują na terenach kolejowych od stycznia 2016r.
Na życzenie Państwa oferujemy pomoc w projektowaniu zgodnych z nowymi wytycznymi PKP PLK oraz ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań. Możemy również zorganizować szkolenie dla projektantów z zakresu projektowania systemów niskonapięciowych w naszej siedzibie w Łodzi bądź w innym miejscu wskazanym przez zainteresowanych projektantów.

Katalogi dla projektantów dostępne są w zakładce Do pobrania.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem marketingu mailowo marketing@sesto.pl lub telefonicznie +48 42 688 03 05 w. 24.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin