O Firmie

SESTO to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona w 2008 roku. Jej specjalnością jest projektowanie i wytwarzanie urządzeń automatyki, systemów zabezpieczeń i kontroli dla transportu szynowego.

Siła SESTO to pracownicy

SESTO to młode, zdolne pokolenie projektantów i konstruktorów, którzy specjalizują się w projektowaniu urządzeń elektronicznych, systemów operacyjnych, aplikacji wbudowanych, systemów SCADA.
Projektanci SESTO to grono wysoko wykwalifikowanych inżynierów - wśród nich:

  • konstruktorzy elektronicy
  • programiści
  • kierownicy i specjaliści robót elektroenergetycznych
  • specjaliści od systemów i zabezpieczeń elektronicznych
  • specjaliści od rozdzielni prądu stałego
  • specjaliści od systemów zdalnego sterowania i telemechaniki (NC, LCS), protokołów teletransmisji
  • projektanci obiektów elektroenergetycznych

Nasi inżynierowie specjalizujący się w projektach elektroenergetycznych posiadają kwalifikacje pozwalające na niezależną realizację poszczególnych projektów. Są to:

  • uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
  • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SESTO to również osoby z bogatym doświadczeniem przy budowie i modernizacji podstacji trakcyjnych, podstacji z jednostopniową transformacją 110/3 kV oraz GPZ, posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wśród inżynierów znajdują się też wybitne jednostki posiadające ogromne doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu urządzeń i systemów trakcyjnych.
SESTO to także inżynierowie mogący pochwalić się szeroką wiedzą w dziedzinie projektowania trakcji miejskiej i kolejowej.