Dotacje

euro_monochrom

SESTO Sp. z o. o. rozpoczęło realizację projektu pt.:

„Rozwój firmy SESTO Sp. z o.o. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego sterownika”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Priorytet III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach przedsiębiorczości.

Dokumentacja aplikacyjna projektu powstała przy udziale firmy DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o.

Zamówienia publiczne

No Do pobrania Nazwa pliku Rozmiar pliku
15.
Informacja o zakończeniu Projektu [115 KB]
14.
Informacja o wyborze dostawcy testera jednostki centralnej i modułów rozszerzeń (do zapytania nr PP.RPOWŁ/TJC/3/2014 z dnia 26.09.2014 r.) [162 KB]
13.
Zapytanie ofertowe w trybie przetargu z dnia 26.09.2014 r. [1 446 KB]
12.
Informacja o wyborze Wykonawcy do zapytania nr ZO.RPOWŁ/MS/2/2014 z dnia 6.08.2014 r. [139 KB]
11.
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego z dnia 6.08.2014 r. [781 KB]
10.
Informacja o wyborze Wykonawcy do zapytania nr PP.RPOWŁ/BP/2/2014 z dnia 25.06.2014 r. [143 KB]
9.
Poniżej informacja o wyborze Wykonawcy do zapytania nr PP.RPOWŁ/ZTC/1/2014 z dnia 30.05.2014 r. [120 KB]
8.
Zapytanie ofertowe w trybie przetargu z dnia 30.05.2014 r. [2 529 KB]
7.
Zapytanie ofertowe w trybie przetargu z dnia 8.05.2014 r. [2 215 KB]
6.
Informacja o wyborze Wykonawcy do zapytania nr ZO.RPOWŁ/MS/1/2014 z dnia 15.03.2014 r. [139 KB]
5.
Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2014 r. [952 KB]
4.
Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2013 r. [391 KB]
3.
Zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2013 r. [512 KB]
2.
Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2013 r. [964 KB]
1.
Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2013 r. [995 KB]

euro_monochrom