Kadra

Zarząd spółki

Prezes Zarządu

Dyrektor Naczelny
Piotr Sakowski

email:  sekretariat@sesto.pl

Wiceprezes  Zarządu

Dyrektor Techniczny
Sławomir Szczotarski

email: sekretariat@sesto.pl


Działy w spółce

Dział
Marketingu:

Dyrektor działu
Magdalena Sakowska

email: marketing@sesto.pl
tel: +48 42 688 03 05 wew. 24
fax: +48 42 688 04 70

Dział
Projektów Elektroenergetycznych:

Dyrektor/Prokurent
Sławomir Kos
Zastępca Dyrektora
Zbigniew Wrzesiński

email: projekty@sesto.pl
tel: +48 42 688 03 05 wew. 22, 23
fax: +48 42 688 04 70

Dział
Produkcji Elektronicznej:

Kierownik działu
Grzegorz Kaleta

tel: +48 42 688 03 05 wew. 33
fax: +48 42 688 04 70

Dział
Realizacji i Wykonawstwa:

Kierownik działu
Andrzej Piasecki

Łódź
tel: +48 42 688 03 05 wew. 32
fax: +48 42 688 04 70

Drzewica
tel: +48 48 675 03 37

Dział
Konstrukcji Elektronicznych
i Oprogramowania

Kierownik działu
Piotr Majchrzak

tel: +48 42 688 03 05 wew. 21
fax: +48 42 688 04 70

Dział
Handlowy

tel: +48 42 688 03 05 wew. 24
fax: +48 42 688 04 70