2016

Realizacje w 2016 roku

I. Projekty elektroenergetyczne:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia elektroenergetycznego podstacji trakcyjnej w Zajezdni Annopol w Warszawie,
 • Wykonanie dokumentacji projektowej PT Bieńczyce w Krakowie,
 • Opracowanie projektu zasilania sieci trakcyjnej w ramach zadania pn.: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej – Starogroblowej - Długiej we Wrocławiu (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław – Popowice,
 • Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń dla nowej podstacji trakcyjnej Nabycińska i remontowanej podstacji Strzegomska oraz wykonanie projektu wykonawczego aktualizacji zobrazowania schematów sieciowych CDM w MPK Wrocław w ramach zadania „Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód administracyjnych budowy podstacji prostownikowej Chmielewskiego w Szczecinie,
 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód administracyjnych przebudowy podstacji prostownikowej Kolumba w Szczecinie,
 • Wykonanie bilansu energetycznego sieci trakcyjnej dla stacji prostownikowych oraz wykonanie opracowań dla potrzeb Studium Wykonalności i programów funkcjonalno-użytkowych wraz z koncepcjami dla kompleksowej budowy i przebudowy układu zasilania sieci trakcyjnej – kabli i podstacji w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji dla realizacji Kompleksowego programu integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowej w Łodzi”,
 • Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Budowa linii tramwajowej KST etap III wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową w zakresie budowy 2 nowych podstacji oraz modernizacji PT Prądnicka.

W ramach realizacji projektów kolejowych na uwagę zasługują:

 • Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji sieci 3kV prądu stałego do zasilania składów pociągów z lokalizacją na stacji postojowej Warszawa Grochów,
 • Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej stanowiska diagnostycznego do prób elektrycznych wagonów na Hali Napraw Elektrycznych na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów,
 • Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy rozdzielnicy kontenerowej 3kV DC oraz przebudowy sieci 3kV prądu stałego do zasilania składów pociągów na stacji Wrocław Główny,
 • Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy podstacji trakcyjnej PT Karczowice na linii kolejowej 64,
 • Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy nowej podstacji trakcyjnej PT Podłęże wraz z linią zasilającą 110 kV, liniami zasilaczy sieci trakcyjnej i kabli powrotnych na linii kolejowej E30,
 • Wykonanie projektu elektroenergetyki kolejowej nn w zakresie elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oświetlenia terenów kolejowych wraz z zasilaniem na LK nr 66 i st. Brzeźnica Bychawska (LK30),
 • Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej PT Kraków Mydlniki,
 • Opracowanie projektów wykonawczych i powykonawczych dla montażu wszystkich urządzeń energetycznych i wyposażenia stacji wraz z uzgodnieniami w ramach zadania: „Wykonanie projektu, modernizacji komór, przygotowanie do demontażu i montażu transformatorów WN/SN w stacji RPZ Stegny.

II. Automatyka trakcyjna TEO:

 • Wymiana urządzeń do rezerwowej drogi transmisji danych zdalnego sterowania w Tramwajach Śląskich, w stacjach prostownikowych: Siemianowice, Centralna, Park Kościuszki, Bracka, Zawodzie, Stadion, Szopienice, Niwka,
 • Dostawa i uruchomienie szaf zdalnego sterowania stacjami transformatorowymi na stacji Iława,
 • Dostawa automatyki E1000 do PT Woronicza i PT Tyniecka w Warszawie,
 • Dostawa sterowników E1000 do RPS dla PT Wołomin, PT Tłuszcz,
 • Dostawa urządzeń do KS Gdańsk Olszynka,
 • Dostosowanie oprogramowania w CDMiR oraz sterowników w podstacjach do realizacji uzależnień w PKT Gdynia,
 • Dostawa telemechaniki do PT Tramwajowa w Łodzi wraz z włączeniem podstacji do CDM,
 • Wykonanie automatyki sterowania odłącznikami w hali myjni SKM Warszawa,
 • Dostawa 23 szt. szaf zdalnego sterowania odłącznikami typu TEOL K3 dla Zakładu Kujawskiego.
 • Montaż układów pomiarowych na taborze LOTOS Kolej i Kolei Mazowieckich.

III. Automatyka niskiego napięcia:

 • Dostawa urządzeń EOR i OTK w ramach projektu „POIiŚ pn.: :Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutprowa linia kolejowa) wraz z budową LCS Gdańsk,
 • Dostawa urządzeń EOR i OTK oraz modernizacja istniejących urządzeń energetyki nn w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie LCS Skierniewice oraz ERTMS/ETCS poziom 2 GSMR na odc. Warszawa Zachodnia – Koluszki w km 3,900 -104,918 linii nr 1 i Koluszki – Łódź Widzew w km 26,400 – 7,200 linii nr 17”
 • Dostawa urządzeń EOR i OTK na st. Warszawa Gdańska, st. Warszawa Okęcie, st. Czachówek, st. Piaseczno
 • Dostawa i montaż urządzeń EOR na st. Łódź Widzew wraz z zasilaniem,
 • Dostawa urządzeń EOR i TEOL na st. Boronów,
 • Dostawa szaf sterowania rozłącznikami w stacjach transformatorowych na st. Trzciana, st. Sędziszów Małopolski, st. Ropczyce,
 • Zabudowa urządzeń EOR w stacji paliw OLPP BP1 w Koluszkach – etap III,
 • Dostawa urządzeń EOR i OTK w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 169 na szlaku Tychy – Łaziska Średnie oraz w ciągu stacji kolejowych Tychy i Orzesze Jaśkowice,
 • Dostawa urządzeń EOR i OTK na szlak Mosina – Luboń LK59,
 • Dostawa EOR i OTK na st. Dąbrowa Górnicza Towarowa i p.odg. Okradzionów,
 • Dostawa urządzeń EOR i OTK na st. Brzeźnica Bychawska (LK30),
 • Dostawa urządzeń EOR i OTK na st. Stalowa Wola Płd., st. Zwierzyniec, st. Biłgoraj i st. Huta Krzeszowska (LK66).