2020

Realizacje w 2020 roku

I. Projekty elektroenergetyczne:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: "Modernizacja zasilania podstacji trakcyjnych" w zakresie podstacji „WIREK” w Rudzie Śląskiej
 • Dokumentacja projektowa budowy budynku wraz z wyposażeniem w urządzenia i instalacje elektryczne stacji prostownikowej trakcyjnej "Grundmanna" w Katowicach w ramach zadania Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach. Połączenie dwóch magistralnych linii tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód-zachód biegnących ul. Chorzowską i ul. Gliwicką".
 • Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Modernizacja podstacji prostownikowej Racławicka we Wrocławiu.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej dla nowobudowanych PT Niepodległości i PT Fieldorfa Nila oraz modernizowanej PT Czartoryskiego w ramach projektu "Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6)".
II. Automatyka trakcyjna TEO:
 • Dostawa i uruchomienie systemu sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej typu TEOL K3 w ramach:
  • Budowa Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia
  • Przebudowa układu kablowego podstacji trakcyjnej „Al. Lotników” w Warszawie
 • Dostawa elektronicznego zabezpieczenia ziemnozwarciowego typu GFP do kabin sekcyjnych Gaj oraz Zaspa
 • Dostawa liczników energii elektrycznej prądu stałego z wyposażeniem stanowiącym układ pomiarowo-rozliczeniowy do elektrycznych pojazdów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi serwisowej dla PKP Intercity
 • Dostawa automatyki E1000 w ramach zadania „Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej „Sokratesa” w Warszawie wraz z urządzeniami”
III. Automatyka niskiego napięcia:
 • Dostawa urządzeń EOR, oświetlenia, budowa stanowiska LCS w ramach zadania „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol”
 • Dostawa elementów EOR w ramach zadania: „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska”
 • Dostawa urządzeń EOR i oświetlenia w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr E20 na odcinku Warszawa – Poznań – LCS Łowicz”
 • Dostawa urządzeń EOR i oświetlenia dla zadania: "Zaprojektowanie i Wykonanie robót budowlanych na linii objazdowej nr 142 Katowice Ligota - Tychy"
 • Dostawa urządzeń EOR i oświetlenia w ramach projektu: Zaprojektowanie i budowa zaplecza technicznego pn.: „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego Kolei Małopolskich na terenie stacji kolejowej Kraków Towarowy”
 • Dostawa urządzeń EOR i oświetlenia w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odc. Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski - odc. 1 Łódź Kaliska - Zduńska Wola”
 • Dostawa urządzeń EOR oraz oświetlenia Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka od km 1,675 do km 47,880 (Kalwaria Zebrzydowska-granica woj.), wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 18,600 do km 31,046 (Wadowice-Andrychów), wybudowanie mijanki w Barwałdzie Średnim w ramach projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona-Wadowice-granica woj." (Etap I) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • Dostawa urządzeń EOR i oświetlenia w ramach zadania: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odc. Choszczno-Stargard w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odc. Poznań Główny - Szczecin Dąbie"
 • Dostawa urządzeń EOR i oświetlenia w ramach zadania: "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej 59 na odc. granica państwa - Chryzanów
 • Dostawa urządzeń EOR i sterowania oświetleniem terenów kolejowych w ramach zadania: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E-59 odcinek Stargard - Szczecin Dąbie w ramach projektu "Prace na liniii kolejowej E59 na od. Poznań Główny - Szczecin Dąbie"
 • Dostawa urządzeń EOR i oświetlenia dla zadania: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E-59 odcinek Stargard - Szczecin Dąbie w ramach projektu "Prace na liniii kolejowej E59 na od. Poznań Główny - Szczecin Dąbie"
IV. Budowa/modernizacja obiektów elektroenergetycznych:
 • Modernizacja i uruchomienie systemu zdalnego sterowania i monitoringu pracy urządzeń podstacji trakcyjnych oraz urządzeń infrastruktury sieciowej i torowej spółki Tramwaje Śląskie Sp. z o.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn."System zdalnego sterowania OSSA"
 • Modernizacja układów zasilania w podstacjach trakcyjnych ”w zakresie podstacji trakcyjnej Centrum w Bytomiu”
 • Wykonanie projektu i budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV 2x630kVA na terenie zajezdni MPK w Częstochowie Sp. z o.o. wraz z przyłączem zasilającym