2015

Realizacje w 2015 roku

I. Projekty elektroenergetyczne:

 • Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy podstacji trakcyjnej PT Karczowice na linii kolejowej 64,
 • Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy nowej podstacji trakcyjnej PT Podłęże wraz z linią zasilającą 110 kV, liniami zasilaczy sieci trakcyjnej i kabli powrotnych na linii kolejowej E30,
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla stacji prostownikowej Ujeścisko wraz z obliczeniem obszaru zasilania dla projektu ulicy Nowej Bulońskiej w Gdańsku,
 • Wykonanie 3-wariantowej dokumentacji technicznej sterowania odłącznikami sekcyjnymi i zasilaczy napędem elektrycznym obszarze zasilania stacji STT1 oraz STT2 w Olsztynie.
 • Opracowanie kompleksowego projektu budowlano-energetycznego podstacji trakcyjnej Tramwajowa w Łodzi,
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej tramwajowych podstacji trakcyjnych: Wschodnia i Centralna w Toruniu oraz projektu CDM wraz z systemem zdalnego sterowania w ramach zadania pn. „Modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej dostosowanej do taboru niskopodwoziowego” (MZK Toruń Sp. z o.o.)
 • Wykonanie dokumentacji projektowej linii kablowych E65.
 • Projekt sygnalizacji świetlnej i akustycznej stanu napięcia sieci w hali ZNTK Mińsk Mazowiecki
 • Projekt sygnalizacji świetlnej i akustycznej stanu napięcia sieci w hali Łódź Kaliska

II. Automatyka trakcyjna TEO:

 • Wyposażenie elektroenergetyczne podstacji trakcyjnej Piecki w Gdańsku, dostawa i uruchomienie automatyki E1000 w podstacji wraz z włączeniem do systemu nadzoru,
 • Wyposażenie w automatykę E1000 podstacji Wschodnia, Centralna i Zachodnia w Toruniu, wykonanie Centrum oraz włączenie zmodernizowanych podstacji do systemu nadzoru,
 • Wyposażenie elektroenergetyczne i elektryczne podstacji trakcyjnych T1, T2 i T3 w Bydgoszczy, dostawa i uruchomienie automatyki E1000 w podstacjach w ramach budowy tramwaju Fordon w Bydgoszczy,
 • Dostawa i montaż automatyki E1000 w 6 podstacjach trakcyjnych w Łodzi wraz z modernizacją Centrum, uruchomienie podstacji oraz włączenie do systemu nadzoru,
 • Dostawa i montaż automatyki E1000 w 3 podstacjach trakcyjnych w Olsztynie wraz z budową Centrum, uruchomienie podstacji oraz włączenie do systemu nadzoru,
 • Dostawa automatyki E1000 do PT Woronicza i PT Tyniecka w Warszawie nadzorowanych przez Tramwaje Warszawskie,
 • Rozbudowa systemu sterowania podstacjami trolejbusowymi wraz z ich włączeniem do Centrum Dyspozycji Mocy w Lublinie,
 • Dostawa szaf sterowania odłącznikami trakcyjnymi typu TEOL 600/GSM do MPK Lublin,
 • Dostawa 12 szaf sterowania odłącznikami trakcyjnymi do podstacji trakcyjnych w obszarze działania Zakładu Południowego PKP Energetyka,
 • Wykonanie zdalnego sterowania odłącznikami trakcyjnymi w myjni taboru w Tłuszczu,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń sterowania lokalnego i zdalnego w PT Radziwiłłów,
 • Wykonanie sygnalizacji napięcia sieci jezdnej w budynku hali ZNTK w Mińsku Mazowieckim,
 • Przystosowanie i włączenie podstacji trakcyjnych do nowego centrum zdalnego sterowania w Łodzi – etap I,
 • Dostawa liczników energii elektrycznej typu EM3000 do pojazdów trakcyjnych należących do przewoźników kolejowych.

III. Automatyka niskiego napięcia:

 • Dostawa urządzeń EOR i OTK w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odc. Koluszki Częstochowa – etap II.
 • Dostawa urządzeń EOR i OTK w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 140 i 158 na odc. Rybnik-Chałupki,
 • Dostawa urządzeń EOR i OTK oraz modernizacja istniejących urządzeń energetyki nn w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie LCS Skierniewice oraz ERTMS/ETCS poziom 2 GSMR na odc. Warszawa Zachodnia – Koluszki w km 3,900 -104,918 linii nr 1 i Koluszki – Łódź Widzew w km 26,400 – 7,200 linii nr 17”
 • Dostawa urządzeń EOR i OTK na st. Kłaj, Bochnia, Podłęże na linii E30,
 • Dostawa urządzeń EOR i OTK na st. Łaziska Średnie na LK nr 169,
 • Dostawa i montaż urządzeń EOR na st. Łódź Widzew wraz z zasilaniem,
 • Dostawa urządzeń EOR na st. Pawonków, Tarnów, Radom LOT F, Sędziszów Małopolski, Żytkowice, Małogoszcz, Strażów, Łańcut, Rejowiec, Warszawa Gdańska,
 • Wymiana urządzeń EOR na st. Skarżysko-Kamienna, Brzeszcze-Jawiszowice, Siedlce.