Kariera

Sesto jest wiodącym producentem elektroenergetycznej aparatury zabezpieczeniowej oraz systemów informatycznych dla transportu szynowego w Polsce. Specjalnością firmy są również projekty elektroenergetyczne oraz budowa i modernizacja obiektów zasilania.

Zachęcamy do przesyłania swojego CV na adres e-mail:
praca123@sesto.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wybranym Kandydatom.

Aktualnie poszukujemy osób na poniższe stanowiska:

  1. Klauzula poufności

 

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których zakres przekracza dane wynikające z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późń. zm.) przez Sesto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-557) przy ul. Struga 66, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000311386, REGON: 141492005, NIP: 525 243 21 67, w związku z procesem rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia zgody również w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6, ust. 1 pkt. a i b RODO.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych wiąże się to z brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody należy przesłać oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres poczty elektronicznej: praca23@sesto.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki.

PL | EN | RU