SESTO Gazelą Biznesu 2012

Miło nam poinformować, że firma SESTO została Gazelą Biznesu 2012 r. 


Autorem rankingu Gazel Biznesu była wywiadownia gospodarcza Coface Poland. Tegoroczne wyróżnienie objęło 4342 przedsiębiorców z całego kraju, a w samym województwie łódzkim   Gazelami Biznesu zostało 217 firm.

Firma SESTO w rankingu w woj. łódzkim zajęła 118 miejsce, ze wzrostem przychodów na poziomie 301 %, co oznacza że od początku działalności odnotowuje stały wzrost przychodów oraz zysk.

Przyznanie młodej, funkcjonującej na rynku dopiero 4 lata spółce SESTO tytułu Gazeli Biznesu oznacza, że w dobie kryzysu radzi ona sobie z niełatwymi uwarunkowaniami społeczno – gospodarczymi.

Swój sukces SESTO zawdzięcza pracownikom, wykształconemu i doświadczonemu personelowi, który potrafi sprostać nawet najbardziej wymagającym Klientom.

 

Ranking Gazel Biznesu został opublikowany już po raz 13. Obejmuje małe i średnie przedsiębiorstwa, zasługujące na wyróżnienie za stały, szybki i równomierny rozwój. Małe i średnie przedsiębiorstwa będące siłą napędową gospodarki stanowią aż 67% PKB, stąd uhonorowywanie i przyznawanie nagród laureatom takich rankingów jak Gazele Biznesu jest pewnego rodzaju motywacją do dalszych przedsięwzięć, jak również wyzwaniem dla innych podmiotów.

O miejscu na liście Gazel Biznesu decyduje procentowy przyrost obrotów osiągnięty w ciągu 3 lat. W tym czasie wyróżnione firmy muszą odnotować coroczny wzrost obrotów oraz oczywiście zysk.

Ponadto o tytuł Gazeli Biznesu 2012 może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

• rozpoczęła działalność przed rokiem 2009 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś;

• w roku bazowym 2009 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych;

• w latach 2009-2011 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży;

• w latach 2009-2011 ani razu nie odnotowała straty;

• umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2009 (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface Poland).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin