Systemy

Firma SESTO  ma w swojej ofercie szereg specjalistycznych systemów realizujących zaawansowane funkcje automatyki:


Rodzina sterowników SESTO E1000

Każdy z przedstawionych systemów został w całości zaprojektowany przez firmę SESTO w oparciu o własny innowacyjny sterownik SESTO E1000. 
Główne cechy rodziny sterowników E1000 to:

universal_2

Uniwersalność

SESTO E1000 został zaprojektowany jako uniwersalny i przeznaczony do pracy w szczególnie trudnych warunkach. Charakteryzuje się szczególnie wysoką odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne. Sterownik posiada również szereg cech związanych z podwyższeniem bezpieczeństwa pracy w przypadku wystąpienia usterek. Dzięki temu jego elementy znalazły zastosowanie jako zabezpieczenia w wielu systemach energetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej oraz w systemach sterowania ruchem kolejowym.

scalary_2

Skalowalność i elastyczność konfiguracji

Przy projektowaniu systemu zwrócono szczególną uwagę na to, aby istniała możliwość ekonomicznego doboru komponentów systemu zarówno dla realizacji małych pojedynczych instalacji, jak i rozległych systemów. Dzięki tej skalowalności możliwe jest konfigurowanie stacji operatorskich z panelami dotykowymi wbudowanymi w urządzenia, jak również rozległe wielostanowiskowe systemy SCADA z serwerami baz danych, wykorzystujące wielomonitorowe stanowiska dyspozytorskie, monitorowe ściany graficzne lub tablice kostkowe z diodami LED.
Oprogramowanie ma charakter modułowy, dzięki czemu istnieje możliwość wykorzystania modułów analizujących rozpływy prądu lub sygnalizujących, wybranymi kolorami, obecność napięć z różnych źródeł.

secure_2

Bezpieczeństwo

Dostęp do sterowników jest autoryzowany z możliwością zapewnienia wielopoziomowych uprawnień. Wszystkie operacje sterownicze i zdarzenia w systemie są rejestrowane.
Elementy sterownika posiadają świadectwa badań z certyfikowanych jednostek badawczych.
Czas w systemie jest synchronizowany. Źródłem czasu może być odbiornik GPS (zalecane), jak i wybrany serwer czasu.

ok_2

Niezawodność

Dowolnie wybrane elementy sterownika mogą mieć zapewnione rozwiązania redundancyjne zarówno w zakresie sprzętu, jak i dróg transmisyjnych.
Do dyspozycji projektanta pozostają praktycznie wszystkie dostępne środki transmisyjne.

personal

Możliwość samodzielnego administrowania

W zakresie oprogramowania, w większości przypadków SESTO bazuje na oprogramowaniu wykorzystującym systemy czasu rzeczywistego. Jedynie niektóre elementy zapewniające interakcję systemu z personelem wykorzystują system operacyjny z grupy Windows.
Wraz z systemem użytkownik otrzymuje niezbędne narzędzia serwisowe do modyfikacji grafiki i baz danych. Dzięki temu pełny zakres administrowania systemem może być realizowany przez użytkownika.