NEO – System automatyki nietrakcyjnej

Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem rozjazdów i oświetleniem

System automatyki kolejowej NEO niskiego napięcia przeznaczony jest do sterowania ogrzewaniem rozjazdów, oświetleniem peronów i przejazdów kolejowych oraz do obsługi tuneli kolejowych.

Podstawowe funkcje systemu
 • elektryczne ogrzewanie rozjazdów kolejowych
 • oświetlenie terenów kolejowych (peronów, przejazdów, tuneli)
 • lokalne i zdalne sterowanie oraz diagnostyka
W skład systemu wchodzą
 • NEOR - szafa ogrzewania rozjazdów
 • NEOS - szafa sterowania oświetleniem
 • NEORS - szafa sterowania ogrzewaniem rozjazdów i oświetleniem
 • NEON - szafa lokalnego sterownika nadrzędnego
 • NEOM - szafa sterowania nadrzędnego dla kilku stacji
 • NEOL - zespół sterowania łącznikami
 • NEOT - szafa do obsługi tuneli
 • NEOP - szafa do obsługi przejazdów kolejowych

W celu realizacji zadań dotyczących elektrycznego ogrzewania rozjazdów wykorzystywane są skrzynie transformatorowe ST produkowane przez SESTO.

Każdy rozjazd analizowany jest indywidualnie. Na podstawie analizy dobierany jest osprzęt w taki sposób, aby spełniał wszystkie wymagania oraz bezpiecznie realizował ogrzewanie rozjazdów.

Przykładowe zastosowania skrzyń ST dla rozjazdów
 • Rz60E1-190-1:9 - pojedyncza skrzynia ST1
 • Rz60E1-300-1:9 - pojedyncza skrzynia ST2, lub dwie skrzynia ST1
 • Rz60E1-500-1:12 - skrzynie ST1 oraz ST2
 • Dla rozjazdów krzyżowych stosuje się cztery skrzynie ST1

SYSTEM-NEO_SMALL

Świadectwo Dopuszczenia do Eksploatacji

No Do pobrania Opis
1.
System posiada Świadectwo Dopuszczenia do Eksploatacji wydane przez Urząd Transportu Kolejowego oraz spełnia wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów zatwierdzone zarządzeniem nr 28/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 listopada 2009 r.