System sterowania odłącznikami i rozłącznikami

Firma SESTO w swojej ofercie posiada dwa systemy sterowania odłącznikami i rozłącznikami:

1. TEOL K3 - System zdalnego sterownia łącznikami trakcyjnymi
2. NEOL - System zdalnego sterowania łącznikami na LPN

1. TEOL K3 – Sterowanie łącznikami trakcyjnymi

System zdalnego sterowania łącznikami trakcyjnymi typu TEOL K3 przeznaczony jest do sterowania łącznikami (odłącznikami, rozłącznikami) w górnej sieci trakcyjnej wyposażonymi w napędy elektryczne zasilane napięciem 230 V, 50 Hz (z silnikami 230 V, 50 Hz lub z silnikami 24 V prądu stałego zasilanymi z prostownika 230 V, 50 Hz). Ponadto napędy te muszą posiadać transformatory umożliwiające ich zamykanie i otwieranie poprzez odpowiednie przyłożenie napięcia sterującego w układzie trój-przewodowym.

Układ ten umożliwia również sygnalizację:

 • stanu położenia łącznika
 • blokady napędu elektrycznego łącznika lub otwarcia drzwi szafy napędu

Sterowanie i sygnalizacja napędów odbywa się poprzez kable o trzech żyłach łączące poszczególne napędy z szafami sterowania łączników TEOL K3. Szafy te wyposażone są w sterownik rodziny SESTO E1000, który steruje i nadzoruje pracą układu elektrycznego oraz zapewnia komunikację z układami nadrzędnymi.

Szafy sterowania łączników realizowane są w wykonaniu wnętrzowym lub napowietrznym, umożliwiających indywidualne sterowanie od 3 do 36 łączników. Stanowią one wraz z napędami samodzielny układ zapewniający sterowanie i nadzór nad pracą łączników. Szafy wymagają zasilania napięciem 230 V, 50 Hz.

Umożliwiają współpracę z systemami nadrzędnymi przy wykorzystaniu:

 • połączeń kablowych informatycznych
 • połączeń światłowodowych
 • sieci radiowych (w tym GSM/GPRS)

Taki system sterowania łącznikami jest stosowany od wielu lat w PKP. Przeszedł szereg modyfikacji od wykonań opartych na przekaźnikach elektromechanicznych, przez rozwiązania analogowe do cyfrowych.
System TEOL K3 z powodzeniem zastępuje wyeksploatowane starsze rozwiązania (urządzenia sterownicze Usb-2A oraz USLOS-3m) nie tylko w zastosowaniach kolejowych. System TEOL K3 firmy SESTO do sterowania łącznikami można z powodzeniem stosować w sieciach tramwajowych, trolejbusowych, jak również w sieciach średniego napięcia.

Podstawowe funkcje systemu
 • sterowanie za pomocą linii trój przewodowej położeniem łączników (zamknięty – otwarty)
 • kontrola położenia odłącznika (poprzez kontrolę stanu napięcia)
 • możliwość przełączania trybu pracy zdalny / lokalny
 • możliwość ustalenia wyższego napięcia dla odległych napędów w celu wyeliminowania spadków napięć w kablach
 • automatyczny dobór napięcia ( podwyższenie wartości napięcia np. przy nieudanej próbie zmiany stanu położenia łącznika)
 • rejestracja zdarzeń (ze znacznikami czasu)
 • automatyczna diagnostyka pracy systemu (w tym kabli i napędu)

2. NEOL – Sterowanie łącznikami na LPN

System zdalnego sterowania łącznikami SN typu SESTO NEOL jest elementem systemu automatyki nietrakcyjnej firmy SESTO. Przeznaczony jest on do zdalnego sterowania łącznikami SN w liniach napowietrznych SN oraz w liniach kablowych w złączach kablowych SN lub stacjach transformatorowych SN/nn. Szafy obiektowe zdalnego sterowania łącznikami SN zasilane są napięciem 230V, 50Hz. Napięcie to uzyskiwane jest z transformatora 1-fazowego SN/230V lub przekładnika napięciowego zasilanych z linii SN. Mogą być również zasilane z innego źródła (np. sieci nn). Szafa wyposażona jest w baterię akumulatorów 24V z odpowiednim układem ich ładowania i nadzoru.

Szafy obiektowe NEOL mogą współpracować z dowolnymi łącznikiem SN wyposażonym w napęd na napięcie 24V DC. Łączność z dowolnym punktem (centrum) zdalnego sterowania może odbywać się z wykorzystaniem następujących mediów:

 • sieci GSM w technologii GPRS
 • sieci radiowej w odpowiedniej częstotliwości
 • sieci światłowodowej
 • kabli teletechnicznych

Zespół SESTO NEOL realizuje następujące funkcje:

 • zdalne sterowanie łącznikami SN (zamykanie i otwieranie).
 • zdalną kontrolę położenia łącznika SN.
 • zdalną kontrolę układu zasilania 230V AC/24V DC.
 • zdalną kontrolę zamknięcia szaf (obiektowej i napędu).
 • komunikację szafy obiektowej z punktem (centrum) zdalnego sterowania.
 • współpracę z napędem łącznika: - zamykanie, - otwieranie,
 • wybór rodzaju sterowania: - zdalne, - lokalne (przyciskami w napędzie), - ręczne (korbą) z blokowaniem napędu elektrycznego,
 • kontrolę zamknięcia szafy napędu,
 • opcjonalnie miejscowe sterowanie z szafy obiektowej napędem elektrycznym łącznika w złączach kablowych lub stacjach transformatorowych

SYSTEM-TEOL K3_SMALL