Szafa TEOL K3

Szafy Obiektowe TEOL K3 są częścią składową systemu sterowania odłącznikami i rozłącznikami TEOL K3, ale mogą również być wykorzystane jako pojedyncze urządzenia. Szafy wymagają zasilania napięciem 230 V, 50 Hz.

Opis
  • sterowanie i sygnalizacja napędów odbywa się poprzez kable o trzech żyłach
  • wyposażenie w sterownik rodziny SESTO E1000, który steruje i nadzoruje pracą układu elektrycznego oraz zapewnia komunikację z układami nadrzędnymi
  • wykonanie wnętrzowe zlokalizowane w podstacji trakcyjnej, nastawni lub innym pomieszczeniu dostępnym dla obsługi
  • wykonanie napowietrzne zlokalizowane w pobliżu sterowanych łączników
  • możliwość indywidualnego sterowania od 3 do 36 łącznikami
  • medium transmisyjne – pulpit sterowniczy - zazwyczaj umieszczony w podstacji, nastawni lub innym pomieszczeniu nadzoru lokalnego

FOOTER-TEOL-K3