TEOPZ – Przybliżacz Zwarć

Przybliżacza zwarć typu TEOPZ został specjalnie zaprojektowany dla sieci trakcyjnych trolejbusowych.
Dzięki zastosowaniu urządzenia TEOPZ firmy SESTO możliwe jest usprawnienie eksploatacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

Przybliżacz zwarć, przy zachowaniu wyłączalności zwarć w sieci:

Umożliwia
  • zwiększenie częstotliwości ruchu trolejbusów na istniejących odcinkach linii trolejbusowej
  • wydłużenie sieci trolejbusowej bez zmiany układu zasilania
  • zasilanie rezerwowe stacji (dzielnicy) z zasilacza sekcji (dzielnicy) sąsiedniej
Usprawnia

TEOPZ pozwala na usprawnienie pracy taboru trolejbusowego:

  • podczas normalnej eksploatacji
  • w czasie modernizacji podstacji prostownikowych, gdy ograniczone jest zasilanie linii

FOOTER_TEOPZ