Usługi

Firma SESTO oferuje szereg usług związanych z projektowaniem, budową i modernizacją obiektów elektroenergetycznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą:


Nasi inżynierowie specjalizujący się w projektach elektroenergetycznych posiadają kwalifikacje pozwalające na niezależną realizację poszczególnych projektów. Są to:

  • uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
  • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych