Usługi budowy i modernizacji

obiektów elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej

SESTO oferuje usługi w zakresie budowy oraz modernizacji podstacji trakcyjnych, stacji prostownikowych oraz kabin sekcyjnych. W wyniku realizacji wniosku unijnego na podstawie Umowy o dofinansowanie numer UDA-RPLD.03.03.00-00-005/12-00 przy udziale Wydziału Elektrycznego Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej usługi modernizacji obiektów elektroenergetycznych zostały wzbogacone o automatykę zabezpieczeń Średniego Napięcia. Dzięki nowemu produktowi - sterownikowi Rapid, Sesto jest pierwszą i obecnie jedyną w Polsce firmą oferującą kompletną aparaturę zabezpieczeniową obiektów elektroenergetycznych, tj. zabezpieczenia RPS i RSN.

Modernizacje wykonywane są bez konieczności występowania długotrwałych przerw w zasilaniu, tj. bez zakłóceń w ruchu taboru.

W celu otrzymania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu ze specjalistami firmy, gdyż każda modernizacja lub budowa jest wyjątkowa i wymaga indywidualnego podejścia do wykonania.

Kompleksowość

Budowa oraz modernizacja budynków obiektów oraz placów manewrowych dookoła obiektów – tym samym oferta obejmuje pełny zakres możliwych prac.
Projekty i wykonawstwo dla nowych lub już istniejących budynków podstacji:

 • Instalacja elektryczna
 • Instalacja alarmowa
 • Instalacja wentylacji i ogrzewania
 • Tablice licznikowe, tablice wentylacji i ogrzewania (w wykonaniu standardowym oraz zautomatyzowane), szafy telemechaniki obiektowej
 • Automatyka SZR (Samoczynne Załączenie Rezerwy) dla Rozdzielni Średniego Napięcia
 • Automatyka zabezpieczeń dla poszczególnych pól Rozdzielni Średniego Napięcia (NOWOŚĆ! Sterownik Sesto Rapid)
 • Automatyka zabezpieczeń dla poszczególnych pól Rozdzielni Prądu Stałego
 • Automatyka dla Rozdzielni Potrzeb Własnych
 • Szafa zdalnego sterowania rozłącznikami sieci trakcyjnej
 • Instalacja umożliwiająca włączenie podstacji do systemu zdalnego sterowania

Oferta firmy SESTO obejmuje również zaprojektowanie oraz wykonanie obiektów takich jak:

 • Zdalne Centrum Sterowania podstacją
 • Centralna Dyspozytornia Mocy (CDM)
Doświadczenie

W szeregach firmy SESTO znajdują się osoby z bogatym doświadczeniem przy budowie i modernizacji podstacji trakcyjnych, podstacji z jednostopniową transformacją 110/3 kV oraz GPZ, posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Nasi inżynierowie posiadają:

 • uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Realizacje

W ramach usług budowy i modernizacji obiektów elektroenergetyki, firma SESTO dostarczyła, zamontowała oraz uruchomiła sterowniki własnej produkcji, automatykę i zdalne sterowanie dla:

 • PKT Gdynia - 10 stacji prostownikowych
 • Tramwaje Warszawskie (PT Krucza)

budowa-footer