Usługi projektowe

elektroenergetyki kolejowej i trakcji miejskiej

Firma SESTO świadczy usługi w zakresie projektowania obiektów elektroenergetycznych dla trakcji kolejowej, tramwajowej i trolejbusowej.
Zespół doświadczonych projektantów realizuje projekty nowo powstających obiektów oraz projekty dotyczące modernizacji obiektów już istniejących.

Specjalizacje
  • elektroenergetyka trakcyjna - projektowanie podstacji trakcyjnych / stacji prostownikowych, kabin sekcyjnych, systemów automatyki prądu stałego, systemów zdalnego sterowania
  • urządzenia niskiego napięcia - projektowanie systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów, oświetlenia terenów kolejowych i terenów miejskich we współpracy z projektantami sieci trakcyjnej, zasilania urządzeń energetyki przejazdów kolejowych, systemów lokalnego i zdalnego sterowania, telepomiarów i monitoringu
  • ochrona obiektów - projektowanie systemów gaszenia pożarów w budynkach, systemów alarmowych włamaniowych i pożarowych, systemów monitoringu
  • linie kablowe i napowietrzne SN

Nasi projektanci posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia aby wykonać najtrudniejsze prace projektowe. Są to m.in uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zapraszamy do współpracy!

proj-footer