Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei


W dniu 8 stycznia 2020 r. podczas Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, nasza koleżanka Magdalena Sakowska została po raz kolejny wybrana do Rady Izby, tym razem na 4-letnią kadencję i tym razem będzie zasiadać w Prezydium Rady w roli Wiceprzewodniczącej. Gratulujemy Pani Dyrektor! Nadmieniamy, że to pierwsza kobieta w 20-letniej działalności Izby, która została wybrana przez członków Rady do Prezydium.Więcej informacji pod linkiem:

http://www.izbakolei.pl/pl/inne/walne-zgromadzenie


 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin