Wykonanie przebudowy budynku wraz z wymianą urządzeń oraz rozbudowa układu kablowego podstacji trakcyjnej „Włościańska” w Warszawie

Niezmiernie miło nam poinformować, że Konsorcjum „Święcki” oraz Sesto złożyło najkorzystniejszą ofertę na wykonanie modernizacji wraz z rozbudową układu kablowego podstacji trakcyjnej „Włościańska” dla Tramwajów Warszawskich.

Umowa z Tramwajami Warszawskimi została podpisana w czerwcu 2018 r. i będzie realizowana przez okres 28 tygodni zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji SIWZ.

W ramach zadania Konsorcjum dokona modernizacji budynku podstacji Włościańska, wymieni urządzenia elektroenergetyczne m.in. rozdzielnicę prądu stałego, rozdzielnicę średniego napięcia, szafę kabli powrotnych, zespoły prostownikowe,transformatory potrzeb własnych, automatykę podstacji, a także rozbuduje układ kablowy podstacji trakcyjnej (kablową sieć trakcyjną zasilającą i powrotną).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin