Zmiany w składzie Zarządu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.03.2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SESTO Sp. z o.o. uchwałą nr 1/03/2014 odwołało ze stanowiska Prezesa Spółki Pana Bogdana Migdalskiego oraz uchwałą nr 2/03/2014 ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Pana Piotra Sakowskiego.

Jednocześnie uchwałą nr 3/03/2014 NZW powołało na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Pana Piotra Sakowskiego.

Obecnie skład Zarządu SESTO Sp. z o.o. jest jednoosobowy. Prezesowi (członkowi Zarządu) przysługuje prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki.

Nowemu Zarządowi gratulujemy i życzymy sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin