Kontakt

SESTO Sp. z o.o.

sesto_nowa-siedziba

Adres:
ul. Struga 66
90-557 Łódź
Polska

tel : +48 42 688 03 05
fax: +48 42 688 04 70

email: lodz@sesto.pl
email: biuro@sesto.pl

NIP: 525-243-21-67
REGON: 141 492005
KRS: 0000311386
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:
2 214 000 PLN (wpłacony w całości)


Telefony do poszczególnych działów

Dział
Marketingu:

tel : +48 42 688 03 05
wew. 24

Dział
Handlowy:

tel : +48 42 688 03 05
wew. 24

Dział Produkcji
Elektronicznej:

tel : +48 42 688 03 05
wew. 33

Dział Projektów Elektroenergetycznych:

tel : +48 42 688 03 05
wew. 22, 23

Dział Realizacji i Wykonawstwa:

tel : +48 42 688 03 05
wew. 32

Dział Konstr. Elektronicznych
i Oprogramowania:

tel : +48 42 688 03 05
wew. 21


Kariera

Jesteśmy dynamiczną firmą, działającą na rynku od 2008 roku, skupiającą się na innowacyjnych projektach z szerokiego zakresu dziedzin elektroniki, informatyki, automatyki, energetyki. W związku z intensywnym rozwojem prowadzona jest rekrutacja do poszczególnych działów.
Zachęcamy do przesyłania swojego CV na adres e-mail:

praca123@sesto.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wybranym kandydatom.

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których zakres przekracza dane wynikające z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późń. zm.) przez Sesto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-557) przy ul. Struga 66, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000311386, REGON: 141492005, NIP: 525 243 21 67, w związku z procesem rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia zgody również w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6, ust. 1 pkt. a i b RODO.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych wiąże się to z brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody należy przesłać oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres poczty elektronicznej: praca123@sesto.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki.

Wsparcie techniczne

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

PL | EN | RU